UAB "Poškų karjeras" eksploatuoja Poškų žvyro telkinį nuo 1972 m. Iki 1995 m. šį telkinį eksploatavo valstybinės firmos "Granitas" Poškų cechas. Poškų karjero žvyras buvo naudojamas vietiniams keliams remontuoti.


         1973 m. pastatyta karjero žvyro sijojimo, gargždo trupinimo ir rūšiavimo technologinė linija, kuri leido pateikti  kelių rūšių ir frakcijų žvyro ir smėlio produkciją Klaipėdos regiono kelininkams (autostradai Klaipėda-Vilnius tiesti).


         Poškų telkiniui eksploatuoti Lietuvos vyriausybė net 8 kartus skyrė papildomus žemės plotus - iš viso 252 ha. Eksploatuojant telkinį buvo vykdomi ir karjero rekultivacijos darbai - iki 2002 m. Agluonėnų seniūnijai perduoti 168 ha rekultivuotų plotų - tai daugiausia būsimų vandens telkinių plotai.


        56% Poškų telkinio išteklių plotų yra pripildyti vandens, todėl didžioji dalis rekultivuotų plotų - apie 180 ha arba 71% viso telkinio ploto - taps vandens telkiniais, skirtais mėgėjų žvejybai.


        Poškų žvyro telkinys eksploatuojamas pagal valstybinio instituto "Lietprojektas" sudarytus 1975, 1989 ir 1994 m. eksploatacijos ir rekultivacijos projektus (Nr. K-15-1). Projektuose numatyta kasmet iškasti po 200 000-250 000 m³ karjero žvyro.


       Paskutiniaisiais metais sumažėjo žvyro ir smėlio produkcijos paklausa, bet padidėjo prekinės produkcijos kokybės reikalavimai. UAB "Poškų karjeras" modernizavo karjero žvyro perdirbimo technologinę liniją - nuo 2000-ųjų metų visa produkcija plaunama Vokietijos firmos "Henkel" mechanizmais. Šie mechanizmai leidžia paruošti plautą smulkų smėlį (frakcija 0/2 mm) statybos darbams.

 


       Modernizuotos karjero žvyro rūšiavimo, gargždo smulkinimo  ir sijojimo bei plovimo technologinės linijos metinis pajėgumas - 120 000 m³ įvairių rūšių ir frakcijų žvyro ir smėlio produkcijos. Šiuo metu pagaminama maždaug 60 000 m³ 6-8 rūšių ir frakcijų produkcijos, bet esant reikalui galima pagaminti ir didesnį prekinės produkcijos kiekį.


      Geologinių patvirtintų naudingųjų iškasenų Poškų žvyro telkinyje yra 25 metams.